Daň z nabytí nemovitých věcí

(dříve daň z převodu nemovitostí)

 

V souvislosti se změnami týkajících se katastru nemovitostí od 1.1.2014 platí rovněž spousta nových věcí také pokud jde o daňovou problematiku. 
 
 
  • Úplatné převody se řídí novým zákonem č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí a bezúplatné převody byly začleněny do zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.  
 
  • V případě bezúplatných převodů, není-li převod od daně osvobozen, se bude uplatňovat rovná 15procentní sazba daně na rozdíl od dosavadní progresivní darovací daně v rozmezí 7,0 % až 40,0 %. 
 
  • V případě úplatného převodu nebude nutné pro účely výpočtu daně vyhotovení znaleckého posudku. 
 
  • V případě, že poplatník dodá finančnímu všechny potřebné údaje, bude si moci finanční úřad zjstit sám tzv. směrnou hodnotu. 
 
  • Daň bude vypočtena ze sjednané ceny nebo ve výši 75 % srovnávací daňové hodnoty. 
 
  • Ve většině případů si poplatníci zřejmě zvolí jako doposud zjištění ceny znaleckým posudkem. 
 
  • Přílohou přiznání pak bude (kromě event. znaleckého posudku) prostá kopie smlouvy a dále vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu do katastru nemovitostí.