Návrh na vklad vlastnického práva k jednotce

 
V souvislosti s novým katastrálním zákonem se mění další kroky při zápisu práv do katastru nemovitostí s účinností od 1.1.2014.
 
 
  • Nově se přílohy návrhu na vklad do katastru nemovitostí budou dodávat úřadu jen v jednom vyhotovení (do 31.12.2013 v počtu o dva vyšší, než byl počet účastníků). 

 

  • O tom, že byl podán příslušný návrh, katastrální úřad nejpozději den po podání informuje vlastníka nemovitosti, že právní poměry jsou dotčeny změnou. 

 

  • Informován bude vlastník na adresu svého trvalého pobytu i tehdy, bude-li zastoupen na základě plné moci, čímž se má zabránit situaci, že nemovitost je prodávána bez vědomí vlastníka. 

 

  • Kromě trvalého bydliště může být upozornění zasláno též do datové schránky, nebo na žádost vlastníka též na e-mail nebo telefon. 

 

  • Vklad do katastru nemovitostí nebude možné provést dříve než po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne takového oznámení o řízení. 

 

  • Po provedení vkladu zašle katastrální úřad vyrozumění o provedení vkladu a již nebude zasílat listinu s doložkou o provedení vkladu.