Smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce 

 

  • Po podání prohlášení nemovité věci na katastr nemovitostí se vyčká na jeho zápis. 

 

  • Mezitím budou zpracovány návrhy smluv o převodu vlastnických práv k jednotce. 

 

  • Po zapsání prohlášení budou moci být smlouvy podepsány zástupci družstva a jednotlivými oprávněnými členy družstva. 

 

  • Tyto smlouvy se opět podají na katastr nemovitostí a vyčká se na jejich zapsání. 

 

  • Po zavkladování smluv o převodu, katastr nemovitostí zašle jednotlivým vlastníkům (i družstvu) vyrozumění  o provedení vkladu do  katastru nemovitostí, kterým osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce.  

 

  • Smlouva musí obsahovat obecné náležitosti vyplývající z platných právních předpisů -  označení smluvních stran, číslo a popis jednotky včetně podílu na společných částech, popř. věcná či jiná práva přecházející se vznikem vlastnického práva k jednotce.