Stanovy BD a SVJ

 
  • Poskytnutí nových stanov BD a SVJ přizpůsobených novým právním předpisům. Dále poskytujeme právní pomoc při zapracování Vašich požadavků do již vytvořených a upravených nových stanov BD a SVJ.        
        
  • Z důvodu platnosti nového občanského zákona, zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů mají bytová družstva povinnost do 30.6.2014 přizpůsobit stanovy úpravě těchto zákonů a doručit je do sbírky listin. Nové stanovy se od starých výrazně odlišují a to zejména v názvosloví a provázanosti se zákony.        
        
  • Stanovy mají právnické osoby podle  § 3041 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. do 31.12.2016) a zveřejnit je ve veřejném rejstříku.         
        
  • Doplnění a úpravu Vašich stávajících stanov nedoporučujeme z důvodu velkých úprav textu a zásahy do nich by nemusely obsahovat veškeré potřebné změny. Mohlo by dojít ke vzniku nevhodného mezistupně mezi "starým" a "novým", který by určitě nebyl žádoucí pro další fungování BD a SVJ v novém právním prostředí.